استانداد ISO 9001:2015

رویکرد فرآیندی

رویکرد فرآیندی از زبان ISO 9001 “رویکرد فرآیند” به شرح زیر است: رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک و مدیریت فرآیندها و اثر متقابل آن هاست به طوریکه منجر به دستیابی به نتایج مورد نظر در تطابق با خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان شود. رویکرد فرآیندی به... Read more

تمامی حقوق این سایت متعلق به معصومه فرج پور می باشد.ایزویار در زمینه آموزش استانداردISO 9001 فعالیت می کند و به شما کمک می کند فرد مفیدتر و باکیفیت تری در محیط کاری خود باشید.