استانداد ISO 9001:2015

کاربرد استاندارد 9001

کاربرد استاندارد ۹۰۰۱:  کاربرد استاندارد ۹۰۰۱ تحت عنوان دامنه کاربرد در بند ۱آورده شده است . البته این دامنه کاربرد نباید با دامنه کاربرد که در بند ۴-۳ آورده شده است اشتباه گرفته شود . به عبارت دیگر استاندارد Iso9001:2015 در بند۱ به دامنه کاربرد خود و در بند ۴-۳ به تعیی... Read more

تمامی حقوق این سایت متعلق به معصومه فرج پور می باشد.ایزویار در زمینه آموزش استانداردISO 9001 فعالیت می کند و به شما کمک می کند فرد مفیدتر و باکیفیت تری در محیط کاری خود باشید.