استانداد ISO 9001:2015

تعیین ذینفعان و الزامات آن ها بر اساس استاندارد ISO9001:2015

درک نیازها و انتظارات ذینفعان بند جدید و یک الزام اجباری در استاندارد ISO 9001: 2015 است. این استاندارد در مورد درک نیازها و انتظارات ذینفعان در ابتدای استاندارد (بند ۴-۲)، درست بعد از الزامات مربوط به درک سازمان، صحبت می‌کند. با توجه به میزان تأکید بر ذینفعان در ISO 90... Read more

تمامی حقوق این سایت متعلق به معصومه فرج پور می باشد.ایزویار در زمینه آموزش استانداردISO 9001 فعالیت می کند و به شما کمک می کند فرد مفیدتر و باکیفیت تری در محیط کاری خود باشید.